In samenwerking met het onderzoeksbureau iVox verrichte Touring voor de tweede keer een grootschalig onderzoek naar wat Belgen op vakantie als de belangrijkste oorzaken van stress ervaren. Hoewel ze hun vakantie over het algemeen goed organiseren, weten de Belgen doorgaans niet wat hun reisverzekering precies inhoudt, zo blijkt uit de resultaten van de Touring Vakantiebarometer 2015. Om nieuwe oplossingen te kunnen aanbieden, spitste Touring het onderzoek toe op twee categorieën van reizigers die vooral uit zijn op een gerust gevoel: namelijk mensen die met het vliegtuig reizen en mensen die op vakantie gaan met kinderen van 0 tot 12 jaar. Belgen laten alleszins niets aan het toeval over wanneer ze met hun kinderen op vakantie gaan. Niet minder dan 86% maakt een lijstje op van dingen die ze niet mogen vergeten. In 93% van de gevallen kiezen ze voor de auto. Gevraagd naar hun grootste nachtmerrie, noemen deze reizigers met kinderen op de eerste plaats een verkeersongeval (80%), gevolgd door het kwijtraken van een kind (78,2%) en ziekte (72,8%). Ze vrezen ook de eindeloze files op de vakantiewegen (70,3%). Op weg naar vakantie met een kind in de auto, wil 67,3% van de reizigers met kinderen in geval van nood voorrang krijgen op het vlak van bijstand. 53% wil aan de telefoon met iemand kunnen spreken om advies op maat te krijgen. Naast het missen van hun vlucht (61%), is het grootste schrikbeeld van vliegtuigreizigers dat ze hun bagage kwijtraken (41,2%). Dit hoeft niet te verwonderen, want 1 op 5 Belgen kreeg hier al eens mee te maken. Voorts is 21,8% bang dat zijn vlucht geannuleerd wordt. Een terechte angst, aangezien 6 van de 10 ondervraagden al ooit kreeg af te rekenen met grote vertragingen. De barometer van Touring geeft tevens aan dat er bij deze twee groepen van reizigers veel onduidelijkheid heerst over de precieze diensten die in de reisbijstand zijn opgenomen. Voor 45,8% gaat het namelijk om de standaardverzekering van het ziekenfonds. 30,5% heeft een bijstandsverzekering voor het voertuig. 28,9% heeft een specifieke reisbijstandsverzekering afgesloten. Precies om deze twee groepen van reizigers wat meer op hun gemak te stellen, lanceert Touring de aanvullende waarborgen Kids Zen en Fly Zen.